Rein Bijkerk, Projectleider
Aniek van der Vliet, Coördinatie en intakes
Herma Keuning, Schoolpsycholoog
Joop Rijkhoff, Praktijkbegeleider en coach
Annelies van Langevelde, Begeleidster en coach

Alle informatie die je nodig hebt als leerling of ouder

 

Aan de Slag-deelnemers worden meestal aangemeld door hun school. Maar geïnteresseerde jongeren en ouders of verzorgers kunnen natuurlijk ook zelf bij ons aankloppen voor nadere informatie. Wij als team Aan de Slag helpen je graag verder!

Kies voor je toekomst

Een traject bij Aan de Slag begint met een intakegesprek, eventueel voorafgegaan door een oriënterend bezoek. De bij het intakegesprek gemaakte afspraken worden vastgelegd in een contract. Daarna kan de nieuwe deelnemer of deelneemster meteen van start, want Aan de Slag werkt niet met een wachtlijst.

Na plaatsing volgt meestal een deels interne en deels externe – bijvoorbeeld door een eerste stage bij een bedrijf – oriëntatiefase. Daarin staan nadere kennismaking en een inventarisatie van wensen en mogelijkheden wat betreft werk of school centraal.

Daarna volgt een op maat gesneden individueel programma met veel persoonlijke begeleiding. Gekoppeld aan een of meer werkervaringsplekken en met als doel het verkennen van mogelijkheden voor een baan (al dan niet gecombineerd met een vakopleiding) of het alsnog volgen van een fulltime opleiding. Training in sociale vaardigheden en het begeleiden van een door een deelnemer gevolgde onderwijsmodule behoren ook tot de mogelijkheden.

Bij uitstroom naar werk of een opleiding ontvangen onze jongeren een certificaat. Daarna worden zij nog twee jaar actief gevolgd. Er kan dan altijd voor advies en hulp op Aan de Slag worden teruggevallen.