Rein Bijkerk, Projectleider
Aniek van der Vliet, Coördinatie en intakes
Herma Keuning, Schoolpsycholoog
Joop Rijkhoff, Praktijkbegeleider en coach
Annelies van Langevelde, Begeleidster en coach

Over Stichting Aan de Slag

Aan de Slag – initiatief voor onderwijsuitvallers, zoals de volledige naam luidt, is zo’n tien jaar geleden gestart op initiatief van de gemeente Veenendaal. Dat gebeurde mede namens de gemeenten Renswoude en Rhenen en met steun van de provincie Utrecht. Ook zijn er de nodige contacten met de gemeente Ede en bijvoorbeeld het Regionaal Werkbedrijf Food Valley.

Aan de Slag wordt uitgevoerd via een samenwerking tussen Het Perron (vmbo-school en mbo-afdeling), de bovenschoolse voorziening Overstag en het regionale sociaal werkbedrijf IW4. Alle gevestigd in Veenendaal.

Daan Diepeveen, Voorzitter
Leonard Steetsel, Penningmeester
Wim van Ginkel, Bestuurslid

Aan de Slag is ondergebracht in een aparte stichting. De huidige bestuursleden zijn voorzitter Daan Diepeveen (locatiedirecteur Het Perron), penningmeester Leonard Steetsel (directeur-bestuurder IW4) en Wim van Ginkel (directeur-eigenaar hoveniersbedrijf Koninklijke Ginkel Groep). De bestuursleden zijn lid op persoonlijke titel.

Het werk van Aan de Slag is financieel mogelijk dankzij steun van Het Perron/COG, IW4, de gemeente Veenendaal en het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal terwijl ook bijdragen worden ontvangen uit de Regeling Voortijdige Schoolverlaters (VSV) en van het Regionaal Werkbedrijf Food Valley.