Quirijn Dingemanse, Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal
Gerrit Witteveen, Zorgcoördinator Het Perron

Informatie die je nodig hebt als professional

De Aan de Slag-doelgroep wordt gevormd door onderwijsuitvallers van 15 tot 23 jaar. Het betreft dikwijls jongeren die in een moeilijke situatie verkeren. Kwetsbare jongeren met vaak niet alleen problemen op school maar ook thuis en/of ‘op straat’. Geregeld gaat het om jongens en meisjes die al langere tijd thuiszitten.

Wij vinden dat iedere jongere een goede toekomst verdient

Aan de Slag werkt nauw samen met lokale en regionale onderwijsinstellingen, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal, leerplichthandhavers, de RMC regio Vallei, medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal en andere (jeugd)hulpverleners.

Bekijk hier een korte video over de werkwijze van Aan de Slag. Klik hier voor het downloaden van een samenvatting van de opzet en werkwijze van Aan de Slag.